Monthly Archives: יולי 2011

נופל וקם.

רושמת בהכרה: הבנת החירות הפרטית שייכת לשחרור מחוטי הסבך אם מבינים אז יש חירות אדם צריך לפתח את התובנות להבין שזכותו,שמגיע לו\שיש,שזה בשבילו אם מבין יכול לבחור להשתחרר מהכבלים הכובלים את נשמתו את זו שמחפשת להבין לקלוט, למה יש/למה ניתן … Continue reading

Posted in מלאכות של ימימה, נשמה | Leave a comment