Monthly Archives: אוקטובר 2013

קוקולנד

שבוע טוב, כהרגלנו בקודש דברי המדריך יובאו " עם גרשיים ובהטייה"  מתחילים. #הנשענים" תגידו, מכירים את "הנשענים" כאלה שנסמכים על השפע בכל כולו עד כי הם לא דואגים לעצמם למקום לישון, לאוכל , לכסף פשוט נשענים על אחרים וגורמים להם … Continue reading

Posted in כלים לעבודה עצמית, מדריכי אור, מלאכות של ימימה | 2 Comments